Mantra er et reklame- og kommunikationsbureau, der har gjort det til vores mission at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at optimere deres potentiale og øge deres forretningsværdi.


”Danske SMV’er er langt mere værd end de tror”

Danmark rummer et enormt uudnyttet potentiale. Nemlig de hundredvis af små og mellemstore virksomheder, der leverer høj kvalitet og masser af produktmæssig nytænkning – men som ikke udnytter deres vækstmuligheder fuldt ud. Oftest fordi de mangler den klare fortælling, der for alvor skaber intern energi og åbner markedets øjne for dem. Netop at finde virksomheden styrke og kommunikere den er Mantras kernekompetence.

Målet er at udfordre det bestående og højne niveauet så virksomhedens værdipotentiale frigøres.


Al vækst starter i virksomhedens DNA

Mange virksomheder har en tendens til at søge udad, når det gælder metoder til at skabe vækst og værdi. Man søger efter nye metoder, modeller og genveje i den skov af muligheder der tilbydes.

Men sandheden er, at det stort set altid betaler sig først at vende blikket indad – mod virksomhedens eget DNA. Genfinde den kernestyrke, virksomheden bygger på. Og med den som udgangspunkt skabe den stærke og klare fortælling, der skal være motor på vejen mod øget værdi. Det er det, vi kalder mantratænkning.


De tre F’er
Arbejdet med at finde virksomhedens indre styrke foregår altid i tæt samarbejde med ledelsen og tager oftest udgangspunkt i det, vi kalder de tre F’er:

Finde
ind til virksomhedens DNA via workshops, samtaler og research – og derigennem skabe den stærke kernefortælling og det mantra, der skal være drivkraft i fremtidens værdiskabelse.

Forankre
kernefortællingen internt for at opnå den forståelse, energi og motivation blandt medarbejdere, ledelse og øvrige interessenter, der er afgørende for succes.

Formidle
budskabet eksternt ad relevante kanaler og gøre det med den impact og kreativitet, som Mantra har 16 års erfaring i at levere.


Bestil dine bøger og vækstpakker
Klik her


Tusindvis af SMV’er kan ikke tage fejl

Mantra har 16 års erfaring med branding og kommunikation for danske og internationale virksomheder. De seneste 15 år har vi især fokuseret på SMV’er og arbejdet aktuelt med 18 danske SMV’er , der alle ønsker at maksimere deres potentiale. Men gennem tiden er det blevet til flere hundrede.


Synlig værdi iflg. Mantra
Se eksempler i Mantra eller Kaos